Nieuws & wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden

  • In het kwaliteitsregister tandartsen staan alle tandartsen vermeld die voldoen aan de eisen waaraan moet worden voldaan om ingeschreven te worden als kwaliteitserkende tandarts.
    Ook wij staan in dit register vermeld.

    Er wordt in dit register ondermeer bijgehouden of een tandarts mee doet aan deskundigheidsbevorderende nascholingsactiviteiten. Daarnaast wordt er van de tandarts een inschrijven vereist in het register van tandartsen. Slechts wanneer een tandarts ingeschreven is in dit BIG-register, dan mag deze de titel tandarts voeren.

  • De praktijk beschikt over een AED. Alle medewerkers zijn in het bezit van een AED gerelateerd EHBO-diploma.

  • De website Alles over het gebit.nl voorziet u van actuele informatie.

Nieuws vanuit de praktijk

Voorlopig geen reguliere controle onderzoeken

U kunt onze maatregelen op de home-page nalezen.

Doordat we weer kunnen werken, maar omdat we een enorme behandelachterstand hebben zullen we voorlopig geen halfjaarlijkse onderzoeken doen,.Voor een gote groep mensen slaan we die 1 keer over en kunnen we meer tijd besteden aan de zorg waar velen op wachten.

Wij zullen u apart op de hoogte stellen van hoe we met uw afspraken omgaan en daarover een mail sturen. 

Geplaatst op 23-04-2020.

Praktijk opnieuw gecertificeerd

Opnieuw zijn wij gecertificeerd, hetgeen aantoont dat onze praktijk zich inspant om volledig te voldoen aan de verschillende wetten, regelgevingen en normen die gelden voor tandartspraktijken. Het vertificaat is uitgereikt door Medi Care Services BV De genoemde wetten zijn onderdeel van ARBO, MILIEU & HYGIËNE.

Geplaatst op 19-01-2020.

Nieuwe patiënten worden gewoon aangenomen

Voor alle duidelijkheid laten we weten dat wij gewoon iedereen aannemen in onze praktijk.

Ook mensen met een gewone prothese of implantaatprothese (klikgebit) blijven wij helpen. Wij hebben daar de langste ervaring mee op Rozenburg en kunnen deze zorg op maat leveren. Nieuwe technieken als digitalisering van de prothese behoort tot de mogelijkheden,

Geplaatst op 19-01-2020.

Bij VGZ-verkerden implanteren wij niet meer per 2020

Aangezien het grote verlies bij het inkopen van implanten bij VGZ-verzekerden dermate vorm heeft aangenomen, implanteren we niet meer bij VGZ verzekerden. Wij gebruiken een betrouwbaar implantaatsysteem en bij deze verzekerden leggen wij inclusief de behandelingen toe op het geheel. Wij sturen deze verzekerden daarom door naar bijvoorbeeld een kaakchirurg. 

Geplaatst op 19-11-2019.

Parkeer aan de Wilgensingel !

Om de wijk niet onnodig te belasten, vragen wij u te parkeren aan de Wilgensingel. U loopt dan het bruggetje over en u ben in 1 minuut bij de praktijk. Wij hopen dat u hieraan meewerkt.

Geplaatst op 11-09-2019.