Nieuws & wetenswaardigheden

Nieuws vanuit de praktijk

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Voor minder validen hebbben we een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij de entree aan aan de Lijsterbeslaan toegewezen gekregen. 

Geplaatst op 11-09-2019.

Sattar Kamalizadeh als Prothese Technieker en Tandartsmedewerker

Sattar heeft de werkzaamheden van Erick overgenomen op het gebied van prothese maker. Hij  maakt de protheses voornamelijk digitaal. Wij zijn blij dat hij het werk van Erick overgenomen heeft. Zo wordt de deskudigheid van het KLIK-gebit en conventionele gebitten deskundig voortgezet. 

Daarnaast werkt Sattar maandag, donderdag en vrijdag als tandartsmedewerker. Hij is een welkome aanvulling van ons team. 

Zie voor meer informatie op "wie zijn wij?"

Geplaatst op 10-09-2019.

Benno Nijland werkt alleen nog op woensdag

Onze compagnon Benno Nijland heeft zich deels teruggetrokken en werkt momenteel alleen op maandag. Zijn werk is op maandag overgenomen door Sattar.

Geplaatst op 10-09-2019.

Wij voldoen aan de nieuwste AVG wetgeving.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester, gevestigd aan Acacialaan 22, 3181 BA ROZENBURG Rt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.tandarts.tv. Acacialaan 22, 3181 BA ROZENBURG Rt; Tel: 0181-215458

S.B. de Vries, tandarts is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester. Hij is te bereiken via info@tandarts.tv.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Zorgverzekeringsgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- burgerservicenummer (BSN)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tandarts.tv.  dan verwijderen wij deze informatie voor zover dat niet in het nadeel is van betreffende persoon en onze dienstverlening.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U veilig en met de minst mogelijke risico’s te behandelen

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of inspecteur Gezondheid.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester) tussen zit. Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Virusscanners, phisingmail beschermer, zorgmail encrypte beveiliging.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen die voor onze zorg geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tandarts.tv.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende site:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tandarts.tv.

Geplaatst op 19-03-2018.

uwnota.nl wordt Infomedics

Vanaf 1 februari krijgt u uw nota niet meer van uwnota.nl, maar van Infomedics. Er veranders niets aan de betalingsvoorwaarde. Alleen de naam wordt anders. Infomedics is telefonisch bereikbaar op 0900-404 94 04 ( € 0,35 per gesprek)

Geplaatst op 27-11-2016.