Begrotingen

De minister heeft bepaald dat iedereen die een behandeling geadviseerd wordt met een bedrag hoger dan € 250,00 een begroting moet worden aangeboden. Wij zullen ons uiterste best doen om in te schatten of u kosten gaat maken boven dat bedrag. Bij voorkeur krijgt u dan een begroting aangeboden via de e-mail.

Om een goede verstandhouding te waarborgen, is het aan te bevelen om deze begroting te ondertekenen en te retourneren. Dat voorkomt in bijzondere gevallen een eventuele juridische procedure.
Het is niet per definitie zo dat u de begroting moet ondertekenen en retourneren. Wanneer u uw afspraak nakomt om de voorgestelde behandelingen te laten uitvoeren, is dat formeel ook een acceptatie van de kosten. Ook hiermee kan in bijzondere gevallen een juridische procedure worden voorkomen.

Het is daarom van groot belang dat wij beschikken over uw e-mailadres.