Uw nota

De wereld van digitaliseren gaat snel vooruit. Een papieren declaratie is bij ons al vele jaren niet meer aan de orde.

Alle door ons gemaakte declaraties gaan via een factoringbedrijf naar uw zorgverzekering of uw huisadres. De verwerking van de declaraties zal daarom niet meer door ons worden verzorgd. Mocht u vragen hebben over de inhoud van de declaratie, dan kunt u ons uiteraard vragen om uitleg. Heeft u vragen over de afhandeling (betalingsvoorwaarden), dan moet u dat met ons factoringbedrijf regelen.

Het factoringbedrijf heet Infomedics.
Het telefoonnummer van Infomedics is 0900–404 9 404

De Servicedesk van uwnota.nl is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. Ook kunt u terecht op www.uwnota.nl. Daar vindt u een overzicht van veel gestelde vragen met eventueel bijbehorende contactformulieren.

Aan de ene kant is het jammer dat ik na het versturen van een declaratiebestand aan Infomedics nagenoeg geen invloed meer kan uitoefenen op de verwerking ervan.

Daar de nota’s bij voorkeur via de mail worden verstuurd, zullen wij telkens uw mailadres controleren tijdens uw bezoek aan de praktijk.

Achterstallige betalingen

Wanneer de betaling achterblijft, dan zal Infomedics zich inspannen om achter de betaling aan te gaan. De kosten voor een eventuele deurwaarder zijn uiteraard voor diegene die verantwoordelijk is voor de betaling ervan. Ook wanneer u uw declaratie aan uw zorgverzekering heeft aangeboden, blijft u zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Infomedics. Dit ongeacht of uw zorgverzekering u wel of niet snel uitbetaalt.

In 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opnieuw een lijst opgesteld van alle behandelingen die er zijn. Althans, daar is een poging toe gedaan. De prijzen zijn toen door de minister vrijgegeven. Zie bij zorgverzekeringen waarom ik bijna geen contract ben aangegaan met zorgverzekeringen.

Sterker nog, alle zorgverzekeringen hebben alle contracten met alle tandartsen verbroken en doen, naar u als consument, net alsof er niets aan de hand is. Ze zeggen dat ze met alle tandartsen weer contracten aan willen gaan, maar de voorwaardes die eraan verbonden zijn nodigen mij in ieder geval niet uit om opnieuw een contract aan te gaan met welke zorgverzekering dan ook.

Zorgverzekeringen willen bijvoorbeeld dat wij hun administratie gaan overnemen. Wij moeten als tandarts uitrekenen wat er door u betaald moet worden en wat de zorgverzekering moet betalen. Daarbij moeten we dus alle tandartspakketten gaan bijhouden om zodoende uit te kunnen rekenen wat uw eigen bijdrage is. U begrijpt dat dat een onmogelijke opgave is.

Daarom ontvangt iedereen via Infomedics rechtstreeks of indirect een nota.

Infomedics daarentegen heeft met bepaalde zorgverzekeringen overeenkomsten kunnen sluiten en zodoende kunnen bewerkstellingen dat het voor u zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Het kan goed zijn dat uw nota door Infomedics is ingediend bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt aan Infomedics waar u recht op heeft. Het restant wordt dan bij u in rekening gebracht. Op de nota staat dan dat uw zorgverzekering deels heeft uitbetaald.

Infomedics kan u daarom het beste helpen met het verwerken van uw declaratie! Maak daar gebruik van. Ze zijn er voor u.

Het telefoonnummer van Infomedics is 0900–404 9 404.