Zorgverzekeringen

Elke zorgverzekering een eigen beleid ten aanzien van de vergoedingen die er staan tegenover de prestaties.

Zorgverzekeringen hebben gezegd dat ze een inhaalslag moeten maken op het gebied van de vergoedingen van de tandartsenrekeningen. Omdat ze deze inhaalslag moeten maken gaan de premies voor de tandartsverzekeringen maar liefst met 14% omhoog. Er zijn zelfs zorgverzekeringen die de premie met 13% verhogen en tegelijkertijd de uitkering met 20% verlagen. Reken uit uw winst.

Tandartskosten drukken macro-economisch maar 2% drukken op de totale kosten in de gezondheidszorg. Zorgverzekeringen innen 1,6 miljard aan premies, maar geven niet meer dan 1,2 miljard uit aan tandartsenkosten. Ze verdienen er dus 400 miljoen aan. Die 400 miljoen wordt vervolgens gebruikt om andere kosten in de gezondheidszorg te dekken.

Wie wordt hier de dupe van? Ja, u als consument. U betaalt meer en de tandartsen worden zwart afgeschilderd. Die premieverhoging is in mijn ogen dus echt onrechtvaardig.

Zorgverzekeringen bieden tandartsen de meest idiote contracten aan. Bijvoorbeeld wordt er vaak als eis gesteld dat u voor de deur moet kunnen parkeren. Bij ons kan dat, maar in de stad vaak niet. Een ander voorbeeld: De praktijk moet 8 dagdelen open zijn voor zorg, maar ook dat de tandarts tenminste zoveel dagdelen aan nascholing moet doen. Als tandarts kan ik dus niet 2 dagen op cursus.

Desondanks zal ik zeer gericht contracten afsluiten. Mocht het zo zijn dat ik met uw zorgverzekering geen contract af kan of wil sluiten, dan is dat een bewuste keuze. Een keuze waarmee ik mij niet in het nauw gedreven voel om bepaalde zorg te leveren die ik wil leveren. Zorg waar de zorgverzekering anders over denkt.

Wanneer ik geen contract met uw zorgverzekering heb, krijgt uw de nota via een factoringsbedrijf (Infomedics ) en u moet dan soms zelf de kosten bij uw zorgverzekering indienen. Ook voor de kosten die gemaakt worden op het gebied van de jeugdtandheelkunde. Op dat laatste onderdeel (jeugd) mag uw zorgverzekering u niet korten. Die declaraties moeten voor 100% vergoed worden. Dat heeft de minister bepaald. De minister heeft ingezien dat zorgverzekeringen proberen onterechte winsten te maken. Op de nota die u dan ontvangt, staat altijd of die nota door Infomedics al is ingediend bij uw zorgverzekering. Er staat dan op wat uw zorgverzekering al heeft betaald. Dat wijst zich vanzelf.

Let wel: Bij het ontvangen van een nota van Infomedics moet u altijd betalen aan Infomedics.